Regulament General Arsenal Park

Regulament general

 1. Prezentul regulament cuprinde regulile de conduită și securitate care au fost concepute pentru siguranța și în interesul dumneavoastră și trebuie respectate în mod obligatoriu în incinta Arsenal Park de orice persoană care se află în incinta acestuia, indiferent de scopul pentru care se află în incinta (însoțitor, participant, angajat, etc).
 2. Accesul în incinta Arsenal Park presupune acceptarea fără rezerve a prezentului regulament și obligarea dumneavoastră la respectarea acestuia. În cazul în care nu sunteți de acord, din orice motiv, cu prevederile prezentului regulament sau considerați că nu le veți putea respecta, accesul în Arsenal Park este interzis. Nerespectarea acestui regulament conduce la evacuarea din incinta Arsenal Park și poate duce la interzicerea accesului pe o perioadă nedeterminată, fără rambursarea prețului biletului plătit pentru acces.
 3. Accesul în incinta Arsenal Park este permis conform programului afișat și sub condiția procurării biletului de acces.
 4. Arsenal Park își rezervă dreptul de a-și selecta clientela. Nu se va permite accesul în incinta Arsenal Park a persoanelor aflate sub influența băuturilor alcoolice, substanțelor psihoactive, cu afecțiuni psihice dacă se manifestă în mod recalcitrant sau violent, a persoanelor recalcitrante sau care prezintă semne ale unei boli contagioase.
 5. Este interzis accesul în incinta Arsenal Park cu produse alimentare sau băuturi de orice fel.
 6. Este interzis accesul în incinta Arsenal Park cu bagaje sau bunuri voluminoase sau care pot tăia/înțepa sau răni în orice fel participanții din incinta Arsenal Park, cu arme, alcool, substanțe psihoactive, radioactive sau care ar putea pune în pericol siguranța sau sănătatea persoanelor.
 7. Este interzis comportamentul violent, agresiv, obscen, zgomotos sau care ar pune în pericol siguranța sau ar intimida ceilalți participanți din incinta Arsenal Park.
 8. Fumatul este permis doar în locurile special amenajate și semnalate prin indicatoare.
 9. Este interzis accesul în locurile neautorizate sau în spațiile verzi, exceptând zonele de circulație marcate. Pentru satisfacerea nevoilor fiziologice este obligatorie folosirea exclusivă a toaletelor.
 10. Este interzis sa circulati sau sa stationati sub jocuri, tiroliene sau platforme.
 11. Este interzis accesul în incinta Arsenal Park cu animale de companie.
 12. Este interzisă aprinderea focului în incinta parcului sau aruncarea/deversarea deșeurilor de orice fel în alte spații decât cele amenajate în acest sens.
 13. Este interzisă atingerea firelor sau a panourilor electrice.
 14. Este interzisă ruperea/tăierea/crestarea de crengi/copaci din incinta Arsenal Park. Arsenal Park nu este răspunzător pentru eventualele accidente sau prejudicii survenite ca urmare a căderilor de ramuri/copaci.
 15. Este interzisă lăsarea de bagaje/obiecte nesupravegheate. Arsenal Park nu poate fi ținut răspunzător de pierderea/sustragerea/abandonarea bagajelor/bunurilor persoanelor din incinta Arsenal Park sau parcare.
 16. Prin acceptarea prezentului regulament, vă exprimați acordul privind posibilitatea includerii dumneavoastră în fotografii sau înregistrări aodio/video pentru ilustrare și suport comercial. Arsenal Park este protejat de orice revendicare privind dreptul la imagine. Arsenal Park nu este responsabil pentru fotografii si/sau inregistrari realizate de terte parti.
 17. Este interzisă desfășurarea în incinta Arsenal Park de activități comerciale, de promovare, recrutare sau orice tip de abordare în scop patrimonial sau caritabil, fără aprobarea prealabilă, scrisă, de către Arsenal Park.
 18. Sunt interzise înregistrarea, filmarea, fotografierea, realizarea de reportaje și/sau interviuri în scop comercial în incinta Arsenal Park, fără acordul prealabil scris al Arsenal Park.
 19. Este strict interzisă distrugerea și/sau deteriorarea oricăror echipamente, dotări sau amenajări din incinta Arsenal Park. Orice acțiune de distrugere/deteriorare, chiar din culpă, a bunurilor, echipamentelor și/sau a locurilor special amenajate atrage răspunderea persoanei responsabile, care va fi obligată la plata valoarii echipamentului/dotării/refacerii amenajării, valoare ce va fi stabilită conform situației din contabilitatea societății sau prețului pieței.
 20. Este interzisă utilizarea dotărilor sau echipamentelor în alte scopuri decât cele pentru care au fost concepute și încredințate de Arsenal Park, permise de prezentul regulament și/sau de regulamentele specifice fiecărei activități în parte.
 21. Arsenal Park nu este răspunzător pentru eventualele accidente survenite și/sau prejudicii cauzate terțelor persoane ca urmare a nerespectării de către participanți a indicațiilor personalului din administrația parcului și a prevederilor prezentului regulament sau a regulamenteleor specifice activităților.
 22. Arsenal Park recomandă să purtați vestimentație și încălțăminte comodă, specifică efectuării de activități sportive, fără cordoane, bretele, esarfe, bijuterii voluminoase, etc.
 23. Arsenal Park vă recomandă să aveți asigurare medicală.
 24. Pentru urgențe medicale apelați 112.
 25. Agentul de securitate poate solicita vizualizarea bagajelor personale, pentru a se asigura că sunt respectate prevederile regulamentului.
 26. Toate echipamentele închiriate trebuie returnate la expirarea perioadei pentru care au fost închiriate. Depasirea timpului de inchiriere va genera costuri suplimentare echivalente cu dublul prețului de închiriere, proporțional cu timpul cu care s-a depășit. Sunteti obligati sa returnati echipamentul cu 30 minute inainte de ora inchiderii.
 27. Arsenal Park își rezervă dreptul de a întrerupe activitățile în cazul unor condiții meteorologice nefavorabile (vânt, furtună, ploaie), fara returnarea taxelor daca a trecut o ora de activitate;
 28. Arsenal Park poate limita accesul în anumite spații in timpul desfășurării anumitor evenimente speciale.
 29. Arsenal Park își rezervă dreptul de evacuare de pe trasee a persoanelor care stationeaza indelungat pe platforma sau pe un joc. Inseamna ca va aflati pe un traseu care va depaseste posibilitatile fizice si psihice actuale si incurcati toti ceilalti participanti.
 30. Răspunderea pentru orice acte intenționate, culpabile sau prejudicii va fi asumată strict de persoana responsabilă, persoana prejudiciată neputându-se întrepta împotriva Arsenal Park, fiind absolvit de orice răspundere.
 31. Nerespectarea acestui regulament duce la evacuarea din incinta Arsenal Park, precum și posibila interzicere a accesului pe o perioadă nedeterminată.

Regulament LOC DE JOACĂ

 1. Prezentul regulament nu exclude regulamentul general aplicabil în Arsenal Park și se aplică în completarea acestuia, prevăzând reguli de conduită și siguranță specifice pentru locul de joacă.
 2. Locul de joacă pentru copii nu reprezintă și nu poate fi considerat o formă de îngrijire sau educare a copiilor, tip creșă, grădiniță, babysitting, bonă, etc, reprezentând un spatiu în care copii se pot juca sub supravegherea unui adult.
 3. Accesul în spațiul de joacă se poate efectua doar în timpul programului afișat.
 4. Accesul copilului este permis doar însoțit de un adult, maxim doi.
 5. Arsenal Park nu răspunde de eventualele accidente survenite în interiorul locului de joacă, însoțitorii copiilor fiind responsabili de acțiunile proprii să a copiilor pe care-i însoțesc și pe care în mod obligatoriu trebuie să-i supravegheze.
 6. Echipamentele de joacă se utilizează conform scopului lor și cu respect pentru ceilalți parteneri de joacă. Deteriorarea aparaturii din incinta spațiului de joacă atrage după sine achitarea contravalorii acesteia de adultul care însoțește copilul.
 7. Echipamentele vor fi utilizate doar în conformitate cu limitele de vârstă și număr de persoane inscripționate pe fiecare dintre acestea.
 8. Este interzisă utilizarea echipamentelor de joacă de către adulții care însoțesc copiii.
 9. Bretelele sau orice alte cordoane sunt interzise. În spațiul de joacă nu este recomandată purtarea ochelarilor, a cerceilor voluminoși, lanțurilor sau a brățărilor.
 10. Supraveghetorii Arsenal Park au rolul de supraveghere generală a locului de joacă, nu a fiecărui copil în parte, intrând în atribuțiile adulților care însoțesc copiii să supravegheze copilul pe care îl însoțesc.
 11. Este interzisă bruscarea altor persoane, cearta, comportamentul violent, agresiv, obscen, recalcitrant, precum și aruncarea cu jucării, pietre, resturi menajere și metalice sau orice alt obiect care ar putea leza integritatea fizică a altor participanți.
 12. Însoțitorii copiilor răspund pentru orice prejudiciu creat de către ei sau minorii însoțiți de aceștia în incinta loculul de joacă.
 13. Urcarea scărilor nu este permisă mai multor copii simultan.
 14. La folosirea caruselului, vă rugăm să vă asigurați că toți copiii sunt așezați pe băncuțe și că nu există persoane între brațe și sub acesta, precum și că este cuplată centura de siguranță.
 15. La folosirea figurinelor cu arc, vă rugăm să începeți balansarea doar după ce vă asigurați că picioarele copiilor sunt poziționate corect și că aceștia țin ferm mânerele.
 16. În zona toboganelor, este interzisă urcarea în sens invers sau în picioare, acestea trebuie folosite doar pentru coborâre, în poziția șezut și cu picioarele înainte.
 17. Un singur copil poate aluneca pe tobogan, iar după coborâre trebuie eliberată zona de sosire pentru a evita lovirea altei persoane.
 18. La folosirea leagănelor este obligatorie poziția șezând. Vă rugăm să vă asigurați că leagănul este oprit complet la coborâre.
 19. Este interzisă folosirea echipamentelor în condiții climaterice nefavorabile: ploaie, vânt puternic, ceață, gheață, ninsoare.
 20. Este interzisă supraaglomerarea echipamentelor de joacă, fapt ce ar putea cauza accidente.
 21. Este interzisă staționarea în zona de siguranță a echipamentelor de joacă.
 22. Este permis accesul copiilor care au nevoie de supraveghere specială (dizabilități fizice, afecțiuni psihice, ADHD), doar în prezenta însoțitorului legal, acesta fiind direct responsabil de acțiunile lor.
 23. Răspunderea pentru orice acte intenționate, culpabile sau prejudicii va fi asumată strict de persoana responsabilă, persoana prejudiciată neputându-se întrepta împotriva Arsenal Park, fiind absolvit de orice răspundere.
 24. Arsenal Park își rezervă dreptul de a interzice accesul sau de a exclude din locul de joacă persoanele care nu respectă regulamentul, cu posibilitatea de a interzice accesul pe o perioadă nedeterminată.

Regulament Skatepark

 1. Accesul în Skatepark se face doar în intervalul orar anunțat de către staff, pe baza abonamentului valabil și a formularului de asumare a răspunderii semnat. În cazul minorilor, formularul trebuie completat și semnat fie de către unul dintre părinți, fie de către tutorele legal. Nu se permit excepții de la această regulă.
 1. Nu este permis accesul copiilor care au vârsta sub 6 ani.
 1. Nu este permis accesul fără role, skateboard sau biciclete.
 1. Nu este permis accesul fără cască de protecție. De asemenea, sunt recomandate cotierele, genuncherele, palmare și protecții pentru coloană.
 1. Toți participanții trebuie să își cunoască limitele și să folosească rampele cu responsabilitate, evitând posibile accidentări.
 1. Actele agresive, violente, periculoase, precum și comportamentul vulgar sau obscen vor avea ca rezultat expulzarea din parc, cu posibilitatea interzicerii accesului pe o perioadă nedeterminată.
 1. Este interzis accesul cu obiecte ascuțite sau care pot avea ca efect tăierea, înțeparea sau rănirea în orice fel. De asemenea, este interzis accesul cu substanțe inflamabile sau periculoase.
 1. Este permis accesul cu mâncare sau băuturi doar în zonele special amenajate.
 1. În Skatepark se pot desfășura concursuri doar organizate și coordonate de Arsenal Park.
 1. Este interzisă staționarea pe trasee.
 1. Este interzisă depozitarea de echipamente sau bunuri în zonele conexe.
 1. Pentru a evita posibile accidentări, Arsenal Park își rezervă dreptul de a opri accesul în Skatepark, atunci când numărul participanților trece de 15 persoane simultan.
 1. Răspunderea pentru orice acte intenționate, culpabile sau prejudicii va fi asumată strict de persoana responsabilă, persoana prejudiciată neputându-se întrepta împotriva Arsenal Park, fiind absolvit de orice răspundere.
 1. Nerespectarea acestui regulament duce la evacuarea din Skatepark sau din incinta Arsenal Park, precum și posibila interzicere a accesului pe o perioadă nedeterminată.

Regulament Patinoar

 1. Accesul în pantinoar se efectuează doar în programul afișat și sub condiția achitării biletului de acces;
 1. Accesul pe patinoar este permis numai cu patinele încălțate;
 1. Accesul pe patinoar se efectuează pe intrarea amenajată în acest sens, fiind interzisă escaladarea sau urcarea pe mantinelă. De asemenea, este interzisă sprijinirea de mantinelă.
 1. Este interzisă intrarea pe patinoar cu poșete, rucsace sau orice obiecte voluminoase sau grele.
 1. Este interzis accesul pe patinoar cu obiecte ascuțite sau care pot avea ca efect tăierea, înțeparea sau rănirea în orice fel. De asemenea, este interzis accesul cu substanțe inflamabile sau periculoase.
 1. Este interzis accesul cu mâncare sau băutură pe suprafața patinoarului;
 1. Patinajul se face pe risc propriu, nu răspundem pentru posibile accidentări a dumneavoastră sau a altor persoane;
 1. Dacă ați căzut pe patinoar, ridica-ți-vă în cel mai scurt timp;
 1. Patinați DOAR în sensul invers acelor de ceasornic, dacă nu se indică altfel;
 1. Sunt interzise manevrele de natură să ducă la distrugerea gheții;
 1. Este interzisă utilizarea croselor, a mingilor sau a oricăror obiecte care să atingă gheața. Jocurile sunt strict interzise, cu excepția celor organizatee și/sau coordinate de Arsenal Park;
 1. Asigurați-vă că activitatea pe patinoar se desfășoară strict pe gheața aferentă acestuia, deteriorarea afișelor publicitare chiar și din culpă atrage răspunderea patrimonială a persoanei responsabile;
 1. Actele agresive, violente, periculoase, precum și comportamentul vulgar sau obscen vor avea ca rezultat expulzarea din parc, cu posibilitatea interzicerii accesului pe o perioadă nedeterminată.
 1. La anunțarea sfârșitului seriei de patinaj părăsiți patinoarul cât mai rapid;
 1. Arsenal Park își rezervă dreptul să întrerupă orice serie de patinaj, din motive de siguranță a participanților, fără rambursarea prețului biletului plătit.
 1. Răspunderea pentru orice acte intenționate, culpabile sau prejudicii va fi asumată strict de persoana responsabilă, persoana prejudiciată neputându-se întrepta împotriva Arsenal Park, fiind absolvit de orice răspundere.
 1. Nerespectarea acestui regulament duce la evacuarea de pe gheață sau din incinta Arsenal Park, cu posibilitatea de interzicere a accesului pe o perioadă nedeterminată.

Regulament Minigolf

 1. Se poate juca minigolf la orice vârstă.
 2. Scopul jocului este de a introduce mingea de la punctul initial de plecare in gaura, din cat mai putine lovituri. Câștigă cel care acumulează cele mai puține puncte.
 3. Daca dupa 6 lovituri, mingea nu a fost introdusa in gaura se reia jocul de la punctul de plecare.
 4. In pretul achitat beneficiati de o crosa si o minge.
 5. Crosele nu sunt transmisibile.
 6. Este interzisă lăsarea pe teren de obiecte.
 7. Pe teren se vor afla strict doar jucătorii.
 8. Asigurați-vă că, la lovirea mingii, nu există persoane lângă dumneavoastră pe care le-ați putea lovi. În cazul unor accidentări, persoana responsabilă va fi ținută răspunzătoare, Arsenal Park fiind absolvită de orice răspundere.
 9. Utilizați crosele și mingea strict în scopul pentru care au fost acordate.
 10. Actele agresive, violente, periculoase, precum și comportamentul vulgar sau obscen vor avea ca rezultat expulzarea din parc, cu posibilitatea interzicerii accesului pe o perioadă nedeterminată.
 11. Răspunderea pentru orice acte intenționate, culpabile sau prejudicii va fi asumată strict de persoana responsabilă, persoana prejudiciată neputându-se întrepta împotriva Arsenal Park, fiind absolvit de orice răspundere.
 12. Nerespectarea acestui regulament duce la evacuarea de pe terenul de minigolf sau din incinta Arsenal Park, cu posibilitatea de interzicere a accesului pe o perioadă nedeterminată.

Regulament Tir cu arcul

 1. Poate participa orice persoană, indiferent de vârstă.
 2. Este strict interzisă ridicarea arcului înainte de semnalul de începere a tragerii.
 3. Nu se va trage de coarda arcului si nu se va elibera coarda fara sa fie sageata pusa in arc.  Aceasta eliberare in gol se numeste „DRY SHOT”. In urma unui dry shot poate rezulta deteriorarea arcului dar si lovirea acașului, asa că vă rugam sa luati acest avertisment in serios.
 4. Cu excepţia persoanelor cu dizabilităţi, se va trage cu arcul din poziţia în picioare.
 5. Este interzisă aducerea de modificări arcului de tragere sau săgeților puse la dispoziție de administrația parcului.
 6. Este interzis schimbul de săgeți între adulți și copii.
 7. Se va trage cu arcul DOAR în panoul de tragere.
 8. Nu scoateti arcul și/sau săgețile din zona de tragere.
 9. Se vor trage cu arcul doar săgețile puse la dispoziție de administrația parcului, fiind interzisă tragerea cu arcul a altor obiecte (pietre, nuci, castane, etc)
 10. Asigurați-vă, înaintea tragerii, că în direcția de tragere nu există nicio persoană sau animal.
 11. Folositi protectii de antebrat pentru mana care tine arcul deoarece orice lovitura a corzii peste aceasta poate sa va produca hematom in zona atinsa.
 12. Nu staționați în zona panoului de tragere.
 13. Arcul de tragere și săgețile vor fi utilizate strict în scopul pentru care au fost acordate.
 14. Actele agresive, violente, periculoase, precum și comportamentul vulgar sau obscen vor avea ca rezultat expulzarea din parc, cu posibilitatea interzicerii accesului pe o perioadă nedeterminată.
 15. Răspunderea pentru orice acte intenționate, culpabile sau prejudicii va fi asumată strict de persoana responsabilă, persoana prejudiciată neputându-se întrepta împotriva Arsenal Park, acesta fiind absolvit de orice răspundere.
 16. Nerespectarea acestui regulament duce la evacuarea de pe teren sau din incinta Arsenal Park, cu posibilitatea de interzicere a accesului pe o perioadă nedeterminată.

Regulament Tir Airsoft

 1. Pot partcipa copii cu vârsta minimă de 7 ani.
 2. Este strict interzisă intrarea în perimetrul special semnalizat pentru tragere fără echipament de protecție.
 3. Este strict interzisă scoaterea echipamentului de protecție înainte de părăsirea perimetrului de tragere.
 4. Este interzisă introducerea si consumul de bauturi alcoolice, droguri sau medicamente, ale caror efecte sunt de natura sa afecteze securitatea tragerii, accesul in poligon al persoanelor aflate sub efectul acestor substante sau in stare avansata de oboseala, ori care sufera de o afectiune temporara ce poate genera o stare de pericol in conditiile folosirii armelor si munitiilor.
 5. Este interzis accesul in incinta poligonului cu animale.
 6. Este interzis fumatul în zona/aliniamentul de așteptare sau de tragere.
 7. ÎNTOTDEAUNA trataţi toate replicile, ca şi cum acestea au fost încărcate şi letale.
 8. Păstraţi-vă întotdeauna replica în direcţia de tragere. Este interzisă îndreptarea armelor asupra persoanelor, lateral si spre spatele poligonului, indiferent daca sunt sau nu incarcate.
 9. Sunt interzise simularile de “ochire” sau indreptare a armei catre alte persoane – inclusiv propria persoana – chiar daca arma este descarcata.
 10. Este interzisă introducerea, in perimetrul poligonului, de arme si munitii, altele decât cele ce aparțin Arsenal Park și care sunt destinate tirului airsoft. Este interzisă încărcarea cu muniție adusă din exterior de către participanți.
 11. Este interzisă lăsarea nesupravegheată a armamentului, chiar și pentru intervale scurte de timp.
 12. Asigurați-vă, înainte de efectuarea tragerii, că în câmpul de tragere nu se află persoane sau animale.
 13. Este interzisă manipularea sau verificarea armelor în alte zone decât pe aliniamentul de tragere.
 14. Păstraţi-vă întotdeauna degetul în afara lagărului de declanşare până în momentul în care trageți.
 15. Urmați cu strictețe instrucțiunile personalului Arsenal Park și avertizați personalul cu privire la nerespectarea de către alte persoane, a prezentului regulament sau cu privire la orice aspect pe care-l considerați neînregulă.
 16. Actele agresive, violente, periculoase, precum și comportamentul vulgar sau obscen vor avea ca rezultat expulzarea din perimetrul de tragere, cu posibilitatea interzicerii accesului pe o perioadă nedeterminată.
 17. Este interzisă plecarea de pe aliniamentul de tragere cu arma incarcata, neverificata sau cu arma in mana.
 18. Răspunderea pentru orice acte intenționate, culpabile sau prejudicii va fi asumată strict de persoana responsabilă, persoana prejudiciată neputându-se întrepta împotriva Arsenal Park, acesta fiind absolvit de orice răspundere.
 19. Nerespectarea acestui regulament duce la evacuarea de pe teren sau din incinta Arsenal Park, cu posibilitatea de interzicere a accesului pe o perioadă nedeterminată.

Regulament Biciclete

 1. Închirierea de biciclete poate fi efectuată de orice persoană care are vârsta minima de 18 ani. Minorii pot inchiria o bicicleta daca sunt insotiti de un adult si daca au inaltimea peste 150 cm.
 2. Închirierea se efectuează în baza unui act de identitate și cu condiția plății prealabile a închirierii.
 3. Este obligatorie folosirea bicicletelor doar pe piste special amenajate pentru acestea. Este interzisă părăsirea Arsenal Park.
 4. Este interzisă urcarea pe o bicicletă a mai mult de o persoană.
 5. Este obligatorie folosirea căștii de protecție, a ochelarilor de protecție și a vestimentației potrivite pentru mersul pe bicicletă.
 6. Asigurați-vă că aveți cu dumneavoastră maxim o borsetă sau un rucsac mic, fiind interzise obiectele voluminoase sau care vă pot răni pe dumneavoastră sau pe alte persoane(obiecte ascuțite, din material dur etc).
 7. Este interzisă închirierea bicicletelor persoanelor sub influența alcoolului, drogurilor, medicamentelor sau oricăror substanțe care ar putea afecta vederea, echilibrul, starea emoțională, fizică sau psihică.
 8. Este interzisă purtarea căștilor în timpul mersului pe bicicletă.
 9. Sunt interzise manevrele de natură să defecteze Bicicleta sau să deterioreze componentele acesteia.
 10. Asigurați-vă că viteza pe care o aveți nu pune în pericol siguranța dumneavoastră sau a altor participanți la trafic.
 11. Este interzis mersul în paralel cu un alt biciclist.
 12. Depasirea se face intotdeauna pe partea stangă.
 13. Este interzis să circulați fără a ține ambele mâini pe ghidon și ambele picioare pe pedale.
 14. Este interzis să circulați fără a menține contactul ambelor roți cu solul.
 15. Este interzisă remorcarea, împingerea, tragerea de o altă persoană, care se află sau nu în alt vehicul.
 16. Trecerile de pietoni se traversează în mers, langă bicicletă.
 17. Este interzisă circularea pe bicicletă în cazul în care pista este acoperită total sau parțial de gheață, polei sau zăpadă.
 18. În cazul în care pista este umedă, evitați pe cât de mult posibil virarea și/sau frânarea bruscă, existând riscul derapării cauciucurilor. Daca apare o situatie neprevazuta, incercați sa incetiniți treptat si din timp si tineți cont de faptul ca distanta de franare creste pe carosabilul umed.
 19. În cazul defectării/deteriorării care depășește deteriorarea cauzată de folosirea normal a bicicletei, persoana care a închiriat Bicicleta va fi obligată să plătească contravaloarea piesei defectate/deterioarate sau a bicicletei, după caz.
 20. Răspunderea pentru orice acte intenționate, culpabile sau prejudicii va fi asumată strict de persoana responsabilă, persoana prejudiciată neputându-se întrepta împotriva Arsenal Park, acesta fiind absolvit de orice răspundere.
 21. Nerespectarea acestui regulament duce la evacuarea de pe pistă/traseu sau din incinta Arsenal Park, cu posibilitatea de interzicere a accesului pe o perioadă nedeterminată.

Regulament Aventura Park

 1. Parcul este accesibil tuturor persoanelor cu o intaltime de peste 120cm, ale căror aptitudini fizice și mentale permit parcurgerea autonomă a traseelor conform exigențelor de securitate.
 2. Activitatea în Aventura Park se desfășoară pe propria răspundere, cu asumarea citirii și înțelegerii prezentului regulament. În cazul minorilor, consimțământul este acordat de părinți sau de persoanele însoțitoare, care sunt obligate să explice minorilor, pe înțelesul lor, regulile de Securitate și conduit prevăzute în regulamentele Arsenal Park;
 3. Accesul pe trasee este permis doar persoanelor care au semnat Declarația de consimțământ;
 4. Nu este permis accesul în Aventura Park a persoanelor aflate sub influența sub influența alcoolului, drogurilor, medicamentelor sau oricăror substanțe care ar putea afecta vederea, echilibrul, starea emoțională, fizică sau psihică;
 5. Deși supravegheați de personalul Aventura Park, persoanele participante sunt responsabile de propria siguranță, precum și de cea a bunurilor.
 6. Greutatea maximă admisă pe traseele Aventura Park este de 110 kg;
 7. Echipamentul trebuie folosit doar în modul indicat de către instructor, nu este transmisibil și poate fi închiriat timp de 3 ore consecutive;
 8. Purtarea căstii de protectie este obligatorie în Aventura Park atât de participanți, cât și de însoțitori;
 9. Prezența tuturor participanților la demonstrația utilizării echipamentului, precum și la instructajul pentru trasee, efectuat de personalul Arsenal Park este obligatorie. Intrarea pe traseu se va efectua doar după ce personalul Arsenal Park își exprimă acceptul în acest sens;
 10. Echiparea si dezechiparea se face doar de catre personalul parcului. După echipare este interzisă parasirea parcului;
 11. Este interzisă intrarea pe traseu fără o vestimentație adecvată, precum sandale sau pantofi neadecvati; rochii, fuste, pantaloni scurți, tricouri, parul lung trebuie legat la spate; esarfele, bijuteriile trebuie indepartate;
 12. Este interzis accesul pe traseu al persoanelor care au alimente in gura, guma de mestecat,etc.
 13. Carabinierele de securitate trebuie folosite în permanență. Odată aflat deasupra solului este obligatoriu ca cel puțin o linie de siguranță să fie prinsă de sistemul de siguranță;
 14. Înainte de a parcurge un traseu roșu, albastru sau negru este obligatorie parcurgerea unui traseu galben sau verde;
 15. Pentru a evita supraîncărcarea, jocurile vor fi parcurse de o singură persoană, iar pe platformă vor sta maximum patru persoane în același timp. Distanța de siguranță trebuie menținută tot timpul;
 16. De fiecare data inainte de a intra pe joc verificati ca hamul sa fie strans corespunzator;
 17. Evitați poziționarea cablului de asigurare sub axila dumneavoastră;
 18. Nu răsuciți lonja hamului în jurul mâinii. Supravegheați în permanență lonja hamului să nu se răsucească, respectiv să nu se înnoade;
 19. Supravegheați în permanență carabinierele de asigurare: să nu se răsucească lonjele, iar clapeta autoblocantă să fie în permanență închisă;
 20. Atunci când nu aveți nevoie de scripete pentru parcurgerea unui segment din traseu, fixarea acestuia de ham este obligatorie;
 21. Sunt strict interzise aruncarea de pe platformă și săritul peste cablul de asigurare;
 22. La alunecarea pe tiroliana este interzisa apucarea cablului de otel sau coarda cu mana, pana in momentul cand scripetele se opreşte. Mainile raman intodeauna pe carabine pentru a putea dirija deplasarea. Este obligatorie ridicarea picioarelor înainte.
 23. Este strict interzisă prinderea cablului în fața scripetelui;
 24. La tiroliana este interzisa pornirea cu o saritura.
 25. Sunt strict interzise aruncarea de pe platformă și săritul peste cablul de asigurare.
 26. La fiecare traversare pe tiroliana, la sfarsit este obligatorie franarea cu picioarele. Dupa eliberarea cablului de tiroliana este necesar sa strigati „ Liber !”.
 27. Distrugerea echipamentului pus la dispoziție, în urma nerespectării instrucțiunilor de folosire va fi suportată de către persoana responsabilă;
 28. Arsenal Park își rezervă dreptul de a exclude/evacua (fără rambursare) orice persoană care nu respectă regulile de securitate și disciplină sau are un comportament periculos, creand un risc pentru sine sau pentru ceilalti, cu posibilitatea de interzicere a accesului pe o perioadă nedeterminată.;
 29. Arsenal Park își rezervă dreptul de a întrerupe(fără rambursarea prețului biletului plătit) toate activitățile în caz de intemperii (vânt, furtună. Ploaie, ninsoare, etc);
 30. Răspunderea pentru orice acte intenționate, culpabile sau prejudicii va fi asumată strict de persoana responsabilă, persoana prejudiciată neputându-se întrepta împotriva Arsenal Park, acesta fiind absolvit de orice răspundere.