Termeni și Condiții aplicabile la vânzarea de bilete online

Termeni și Condiții ale Arsenal Park Orăștie pentru vânzarea de Bilete Online

Definiții

Termenii definiți mai jos vor avea următoarele înțelesuri:

SC TIMCO SA – Furnizor sau Operator de date personale, cu sediul în  în Timișoara, Strada Circumvalațiunii nr. 8 -10, CUI 1828959, Număr înmatriculare J35/201/1991, având contul bancar în lei RO92 RZBR 0000 0600 079401582, deschis la RAIFFENSEN BANK , Sucursala Timișoara.

Arsenal Park Orăștie – operat de SC TIMCO SA în județul Hunedoara, Orăștie, Strada Codrului nr. 25.

Client – persoană fizică cu vârsta de peste 18 ani/ persoană juridică sau orice entitate juridică care (i) accesează magazinul online Arsenal Park Orăștie sau (ii) își face un cont în orice pagină din website-ul Arsenal Park Orăștie – https://arsenalpark.ro/, https://arsenalpark.ro/shop și efectuează o comandă, prin orice modalitate pusă la dispoziție.

Comandă – un document electronic, ce intervine ca formă de comunicare comercială între Furnizor și Client.  Prin comandă, Clientul transmite Furnizorului, prin intermediul website-ului, intenția sa de a achiziționa produse și/sau servicii de pe website.

Cont – secțiune din website ce se poate accesa cu ajutorul unei adrese de email și unei parole care permit Clientului formarea și transmiterea unei comenzi. Contul poate conține informații despre Client și istoricul Clientului în website (comenzi, facturi fiscale, etc.).

Contract – reprezintă contractul la distanță încheiat între Furnizor și Client, fără prezența fizică simultană a Furnizorului și a Clientului.

Conținut –include:

 • toate informațiile de pe website care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate, prin utilizarea unui echipament electronic, inclusiv, fără a se limita la: texte, imagini, înregistrări video, înregistrări audio, texte, desene, etc;
 • conținutul oricărui email trimis Clientului de Furnizor, prin mijloace electronice și/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil.

Furnizor – SC TIMCO SA.

Magazin online – magazinul online, operat de SC TIMCO SA într-o secțiune a website-ului – adresa web: https://Arsenal Parkarsenal.ro/shop/.

Tranzacție – încasarea sau rambursarea unei sume rezultate din vânzarea unui produs și/sau serviciu de către Furnizor Clientului, prin utilizarea serviciilor procesatorului de carduri agreat de către Furnizor, indiferent de modalitatea de livrare.

Website – domeniul https://arsenalpark.ro/ și subdomeniile acestuia.

 1. Generalități

1.1.  Magazinul Online Arsenal Park Orăștie este operat de societatea SC TIMCO SA, care poate acționa și prin intermediul unor parteneri contactuali externi, în vederea asigurării de servicii optime, în condiții de confidențialitate și de securitate.

1.2.  Toate serviciile prestate și vânzările efectuate către Clienți de societatea SC TIMCO SA prin Magazinul Online Arsenal Park Orăștie au loc  în baza prezentelor Condiții Generale.

1.3.  Pentru a beneficia de facilitățile Magazinului Online Arsenal Park Orăștie, inclusiv pentru a accesa website-ul, dumneavoastră, în calitate de Client, trebuie să citiți și să acceptați regulile prevăzute în prezentele Condiții Generale. În cazul în care nu sunteți de acord cu vreuna din condițiile aici prevăzute, vă rugăm să nu utilizați Magazinul Online Arsenal Park Orăștie.

Prin accesarea website-ului, dumneavoastră, în calitate de client al Arsenal Park ORĂȘTIE vă exprimați consimțământul privind prezentele Condiții Generale și vă obligați să respectați necondiționat toate regulile prevăzute mai jos, pe care se presupune și se prezumă că le-ați citit si parcurs cu atenție.

1.4.  In conformitate cu art. 41 din Noul Cod Civil, copiilor în vârstă de până la 18 ani nu le este permisă achiziționarea de produse sau servicii de pe website, având în vedere faptul că prestarea/livrarea nu se fac la data încheierii achiziției.

1.5.  Toate informațiile folosite pentru descrierea produselor și/sau a serviciilor disponibile pe website (imagini statice / dinamice / prezentări multimedia / texte, etc.) nu reprezintă o obligație contractuală din partea Furnizorului, acestea fiind utilizate exclusiv cu titlu de prezentare.

1.6.  Prin crearea și utilizarea Contului, Clientul își asumă răspunderea pentru menținerea confidențialității datelor de Cont (user și parola) și pentru gestionarea accesării Contului, și, în măsura permisă de legislația în vigoare, este responsabil de activitatea derulată prin intermediul Contului său.

1.7.  Prin crearea Contului și/sau utilizarea Conținutului și/sau plasarea Comenzilor, Clientul acceptă în mod expres și fără echivoc prezentele Condiții Generale ale Magazinului Online în ultima versiune actualizată, care este comunicată în cadrul  website-ului, existentă la data creării Contului și/sau utilizării conținutului și/sau la data plasării Comenzii.

1.8.  Ulterior creării Contului, utilizarea Conținutului echivalează cu acceptarea modificărilor intervenite asupra Condițiilor Generale și/sau a versiunilor actualizate ale Condițiilor Generale.

1.9.  Prezentele Condiții Generale pot fi modificate oricând de către SC TIMCO SA, acestea fiind opozabile Clienților de la data afișării în Website. Acceptarea Condițiilor Generale se confirmă prin bifarea opțiunii corespunzătoare din website și/sau prin trimiterea Comenzii și/sau prin efectuarea unei plăți online.

 1. Instanța competentă și dreptul aplicabil

2.1.  Locul de prestare se stabilește din natura obligației contractuale și este, astfel, locul prestării serviciilor, respectiv punctul de lucru Arsenal Park din Orăștie, Hunedoara, România. Locul de plată este, de asemenea, punctul de lucru Arsenal Park din Orăștie, Hunedoara, România.

2.2.  Legea aplicabilă contractului încheiat între SC TIMCO SA și dumneavoastră este legea română.

2.3.  În toate cazurile, inclusiv în cazul în care nu aveți domiciliul/sediul în România/alt stat membru UE sau nu aveți calitatea de consumator (sunteți companie, PFA sau alt tip de afacere) sau v-ați mutat domiciliul stabil după intrarea în vigoare a acestor condiții generale de afaceri sau domiciliul dumneavoastră obișnuit nu este cunoscut în momentul introducerii unei acțiuni, sunteți de acord că forul de jurisdicție exclusiv pentru toate litigiile ce provin din sau se nasc în legătură cu prezentul contract este la punctul de lucru al SC TIMCO SA din Orăștie, Hunedoara, România.

 1. Comanda și încheierea contractului

3.1.  Ofertele Magazinului Online pe internet nu constituie încă o ofertă cu forță juridică obligatorie, ci doar o invitație către client de a comanda în Magazinul Online articolele noastre, deci de a face o ofertă de cumpărare.

3.2.  Pentru motive justificate, Arsenal Park  Orăștie își rezervă dreptul de a restricționa accesul Clientului în vederea efectuării unei Comenzi si/sau la unele din modalitățile de plată acceptate, în cazul în care consideră că în baza conduitei sau a activității Clientului pe website, acțiunile acestuia ar putea prejudicia in vreun fel Arsenal Park  Orăștie. În oricare dintre aceste cazuri, Clientul se poate adresa Departamentului de Relații cu Clienții al Arsenal Park  Orăștie, pentru a fi informat cu privire la motivele care au condus la aplicarea măsurilor susmenționate.

3.3. Arsenal Park  Orăștie își rezervă dreptul de a cere clienților introducerea manuală a unor coduri de validare de tip captcha, în vedere protejării informației din cadrul website-ului.

3.4.  În Magazinul Online, clientul poate, prin selectarea butonului „Adaugă în coș“, să aleagă anumite servicii/produse pentru comandă și, dacă este necesar, să corecteze informațiile prin selectarea diferitelor butoane pe pagina „Coș de cumpărături“.

Cu un clic pe butonul „Mergi la casă“, clientul ajunge în procesul de plată. Aici, clientul își poate introduce adresa de domiciliu/reședință, adresa de facturare și să selecteze modalitatea de plată. Pe ultima pagină din procesul de comandă, clientul mai primește încă odată cuprinsul comenzii cu articolele selectate, adresa de facturare, precum și modalitatea de livrare și de plată.

În acest sumar, Clientul mai poate face încă odată modificări, după care Clientul trebuie să confirme că a citit Condițiile Generale ale SC TIMCO SA.

În ce privește contractul de cumpărare a unor produse și/sau servicii, exprimarea de către dumneavoastră a consimțământului final prin apăsarea butonului „Trimite comanda“ dă naștere unei oferte de cumpărare efectuate de dumneavoastră către societatea ce administrează Arsenal Park Orăștie, având ca obiect furnizarea unor servicii, conform prezentelor Condiții Generale ale Magazinului Online Arsenal Park Orăștie.

3.5.  Arsenal Park Orăștie poate anula comanda efectuată de către Client, în urma unei notificări prealabile adresate Clientului, fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă și fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese în următoarele cazuri:

(i)       neacceptarea de către banca emitentă a cardului Clientului, a Tranzacției, în cazul plății online;

(ii)      invalidarea Tranzacției de către procesatorul de carduri al SC TIMCO SA, în cazul plății online;

(iii)     datele furnizate de către client în Magazinul Online sunt incomplete și/sau incorecte;

(iv)     fraudă și alte motive prevăzute de lege.

3.6.  După ce Clientul a transmis comanda, Website-ul Arsenal Park Orăștie notifică Clientului detaliile comenzii. Notificarea primită de către Client, după efectuarea comenzii, are rol de informare și nu reprezintă acceptarea comenzii. Această notificare se face electronic (afișare sau e-mail).

3.7.  Arsenal Park Orăștie va trimite Clientului un email în care sunt cuprinse toate detaliile Comenzii, precum și confirmarea acceptării Comenzii de către Arsenal Park Orăștie. Contractul se consideră încheiat între Client și Arsenal Park Orăștie în momentul primirii de către Client, prin intermediul poștei electronice, a notificării de acceptare și expediere a Comenzii.

3.8.  Achiziționarea de bilete de intrare sau Abonamente vă dă dreptul de a utiliza serviciile și de a cumpăra produsele oferite de SC TIMCO SA în cadrul centrului Arsenal Park, situat în Orăștie, România. Biletele de intrare și abonamentele nu sunt nominale.

3.9.  Cu excepția biletului ce conține rezervare de dată, achiziționarea biletului/abonamentului nu oferă garanția disponibilității serviciilor la orice dată, ci vă dă dreptul de a beneficia de servicii în limita locurilor disponibile!

3.10.  Prin achiziționarea biletului/abonamentului, dumneavoastră, în calitate de vizitator al Arsenal Park Orăștie (fie în interiorul clădirii, fie în spațiile adiacente inclusiv parcarea), vă exprimați consimțământul privind „Regulamentele interne“ și vă obligați să respectați necondiționat toate regulile prevăzute în Regulamentele menționate.
Exprimarea de către dumneavoastră a consimțământului prin apăsarea butonului „Plătește“ și, apoi, intrarea în Arsenal Park Orăștie dă naștere unui contract între dumneavoastră și societatea ce administrează Arsenal Park Orăștie, în condițiile Regulamentelor menționate.

 1. Livrarea

4.1.  Magazinul Online Arsenal Park Orăștie nu livreaza biletele sau carduri-abonamente în format fizic. Biletele și abonamentele sunt transmise Clientului în format electronic, prin email, iar abonamentele pot fi ridicate de la casele Arsenal Park Orăștie.

 1. Plata

5.1.  Toate prețurile sunt prețuri finale și includ cota de TVA legală. Sunt valabile prețurile din Magazinul Online afișate în momentul Comenzii.

5.2.  Plata Comenzii se face prin card Master Card sau Visa Card prin sistemul LibraPay.

5.3.  Datele cardului de plată utilizat de Client nu vor fi stocate de către de Arsenal Park Orăștie și nici de către procesatorul de plăți implementat pe website.

5.4.  În anumite cazuri, pentru menținerea securității Tranzacțiilor, la înregistrarea Comenzii, Clientului i se va solicita să autorizeze plata prin reintroducerea parolei aferente Contului.

5.5.  Pentru motive de securitate a Tranzacțiilor, Clientul este sfătuit să nu rămână logat pe website și să nu seteze opțiunea de logare automată pe dispozitivele mobile. Divulgarea parolei de acces in Cont nu este permisă și se recomandă folosirea unei parole cu caracter puternic de securitate (de exemplu: să conțină cel putin opt caractere, incluzând litere mari, litere mici, cifre și caractere speciale). Este recomandat ca parola să nu conțină date personale aparținând Clientului și / sau membrilor familiei acestuia, date perosnale din cele care au fost anterior făcute publice de Client, în mediul online/pe internet.

5.6.  Până la plata integrală, produsele rămân proprietatea societății SC TIMCO SA.

5.7.  Arsenal Park Orăștie va emite către Client o factură pentru produsele/serviciile cumpărate. Clientul este obligat să furnizeze toate informațiile necesare emiterii facturii conform legislației în vigoare. Factura se emite și se transmite Clientului în format electronic. Pentru o corectă comunicare a facturii aferente Comenzii, Clientului îi revin obligațiile de a-și actualiza ori de câte ori este cazul datele din Contul său de pe website și de a verifica informațiile aferente fiecărei Comenzi.

5.8.  În cazul plăților online, SC TIMCO SA nu este/nu poate fi făcută responsabilă pentru niciun cost suplimentar suportat de Client, inclusiv, fără a se limita la comisioane de conversie valutară aplicate de către banca emitentă a cardului acestuia, în cazul în care moneda de emitere a cardului diferă de RON.

 1. Dreptul de retragere

6.1.  Clienții care au și calitatea de consumator au dreptul legal de retragere din contractul încheiat cu SC TIMCO SA în condițiile legii.

6.2.  Dacă a început prestarea serviciilor în perioada de retragere, ne datorați o sumă proporțională cu serviciile furnizate până în momentul în care ne-ați comunicat exercitarea dreptului de retragere din prezentul contract, în raport cu acoperirea totală a contractului.

6.3.  Dreptul de retragere poate fi exercitat în următoarele termene:

 • în termen de 14 zile de la data încheierii contractului (adică de la momentul la care ați primit de la Arsenal Park Orăștie confirmarea acceptării comenzii), în cazul achiziționării de servicii (adică bilete de intrare, abonamente sau alte produse puse în vânzare de către Arsenal Park Orăștie);

6.4.  Pentru a vă exercita dreptul de retragere, trebuie să ne informați la adresa Strada Codrului nr. 26, Orăștie, Hunedoara, cod poștal 335700 sau la office@arsenalpark.ro cu privire la decizia dumneavoastră de a vă retrage din prezentul contract, utilizând o declarație neechivocă, de exemplu, o scrisoare trimisă prin poștă sau e-mail. În vederea exercitării dreptului de retragere, clientul are posibilitatea de a utiliza formularul pus la dispoziție de SC TIMCO SA la acest link – folosirea lui nu este însă obligatorie. Pentru a respecta termenul-limită de retragere, este suficient să trimiteți comunicarea privind exercitarea dreptului de retragere înainte de expirarea perioadei de retragere.

6.5.  În cazul exercitării dreptului de retragere, consumatorul trebuie să returneze și eventualele cadouri care au însoțit biletul/abonamentul/cardul respectiv.

6.6.  În cazul exercitării dreptului de retragere, cardurile/biletele de intrare/abonamentele se anulează de către Arsenal Park Orăștie.

6.7.  Dacă vă retrageți, vom rambursa orice sumă pe care am primit-o de la dumneavoastră, fără întârzieri nejustificate și, în orice caz, nu mai târziu de 14 zile de la data la care suntem informați cu privire la decizia dumneavoastră de a vă retrage din prezentul contract. Vom efectua această rambursare folosind aceeași modalitate de plată ca și cea folosită pentru tranzacția inițială, cu excepția cazului în care v-ați exprimat acordul expres pentru o altă modalitate de rambursare; în orice caz, nu vi se vor percepe comisioane ca urmare a unei astfel de rambursări.

6.8.  Clientul nu are drept de retragere din Contract în următoarele situații:

 • a utilizat cardul, biletul de intrare sau abonamentul;
 • alte situații prevăzute de lege.
 1. Răspunderea pentru defecte. Garanție

7.1.  Toate produsele comercializate de SC TIMCO SA beneficiază de garanția prevăzută de lege.

 1. Drepturi privind Conținutul website-ului

8.1.  Conținutul website-ului inclusiv logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text și/sau conținut multimedia, înregistrări video și/sau audio sunt proprietatea exclusivă a SC TIMCO SA.

8.2.  Clientul poate copia, transfera și/sau utiliza Conținutul numai în scopul utilizării website-ului, conform destinației acestuia.

8.3.  Clientului îi este interzisă utilizarea Conținutului în orice mod care nu este intenționat sau permis în mod clar de către SC TIMCO SA. Astfel, Clientul nu are dreptul de a copia, distribui, publica, transfera către terțe părți, modifica și/sau altera Conținutul. Clientul nu are dreptul de a include Conținutul sau o parte a acestuia sau a-l lega la sau expune în orice alt context în afara celui original intenționat de SC TIMCO SA. Clientul nu are dreptul de a îndepărta însemnele care semnifică dreptul de autor asupra Conținutului și nu are dreptul de a transfera, vinde sau distribui materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea Conținutului, altfel decât cu acordul scris expres al Furnizorului.

8.4.  Niciun Conținut transmis către Client, prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic, etc) sau dobândit de acesta prin accesare, vizitare și/sau vizualizare nu dă naștere unei anumite obligații contractuale din partea Furnizorului. Obligațiile contractuale ale Furnizorului sunt prevăzute în prezentele Condiții Generale și în documentele de confirmare de comandă ce se transmit Clientului.

8.5.  Este interzisă orice utilizare a Conținutului în alte scopuri decât cele permise expres prin prezentele Condiții Generale.

 1. Prelucrarea datelor cu caracter personal

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, Arsenal Park Orăștie are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră.

9.2.  La momentul furnizării informațiilor și/sau a datelor personale, cu ocazia creării Contului, Clientul își exprimă acordul expres pentru ca datele cu caracter personal pe care le furnizează să fie colectate și ulterior prelucrate (stocate și utilizate) de către SC TIMCO SA, direct ori prin parteneri contractuali, împuterniciți și/sau subcontractori ai acestuia,), atât în scopul beneficierii de produsele/serviciile achiziționate, cât și în scopuri de reclamă/marketing/publicitate.

Colectarea și prelucrarea datelor, inclusiv în mediul online se vor face întotdeauna în strictă conformitate cu prevederile legale referitoare la protecția datelor cu caracter personal.

9.3.  Principiile de prelucrare a datelor cu caracter personal; confidențialitatea și securitatea datelor:

 • Legalitatea. Prelucrarea datelor cu caracter personal se face in temeiul și in conformitate cu prevederile legale. Prelucrarea datelor personale are loc potrivit Condițiilor Generale, cu respectarea legislației aplicabile și, atunci când este necesar, cu consimțământul expres și neechivoc al persoanei vizate, pentru acea prelucrare
 • Limitarea scopului. Orice prelucrare de date cu caracter personal se face in scopuri determinate, explicite și legitime.
 • Proporționalitatea. Datele personale prelucrate vor fi adecvate, pertinente și neexcesive, prin raportare la scopul in care sunt colectate și ulterior prelucrate;
 • Confidențialitatea. Regulamentul intern de organizare si funcționare al Operatorului conține reglementari cu privire la confidențialitatea informațiilor. Datele personale colectate și ulterior prelucrate vor fi tratate confidențial.
 • Securitatea. Măsurile tehnice de securitate a datelor cu caracter personal sunt stabilite astfel încât sa asigure un nivel adecvat de securitate a datelor cu caracter personal prelucrate.

9.4.  In conformitate cu Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date Clientul are următoarele drepturi, în raport cu datele sale cu caracter personal prelucrate de Furnizor, în calitate de Operator de date personale:

 • dreptul de a obține de la SC TIMCO SA, la cerere și în mod gratuit, pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care îl privesc sunt sau nu prelucrate;
 • dreptul de a obține de la SC TIMCO SA, la cerere și în mod gratuit, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă cu Legea 677/2001, în special a datelor incomplete sau inexacte, inclusiv notificarea terților cărora le-au fost dezvăluite astfel de date, după caz;
 • dreptul de a obține de la SC TIMCO SA, la cerere și în mod gratuit, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă cu Legea 677/2001, inclusiv notificarea terților cărora le-au fost dezvăluite astfel de date, după caz;
 • dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime, ca date care vă vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor in care exista dispoziții legale contrare; in caz de opoziție justificată prelucrarea nu mai poate viza datele în cauză;
 • dreptul de a se opune, în orice moment, în mod gratuit și fără nici o justificare, ca datele care îl vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele operatorului sau al unui terț, sau să fie dezvăluite unor terți într-un asemenea scop;
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale;
 • dreptul de a se adresa justiției și/sau autorității naționale de supraveghere pentru apărarea oricăror drepturi garantate de Legea nr. 677/2001, care i-au fost încălcate;

9.6.  Pentru exercitarea drepturilor dumneavoastră trebuie să întocmiți o cerere, în formă scrisă, datată și semnată și să o expediați pe adresa Arsenal Park: e-mail office@arsenalpark.ro sau pe adresa fizică: Arsenal Park, Strada Codrului nr. 25, Orăștie, Hunedoara, 335700 va răspunde cererii dumneavoastră în termen de 15 zile.

9.7.  Securitatea datelor cu caracter personal: SC TIMCO SA certifică faptul că îndeplinește cerințele minime de securitate a datelor cu caracter personal. SC TIMCO SA utilizează metode și tehnologii de securitate adecvate, împreună cu politici aplicate salariaților si procedurilor de lucru, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate conform prevederilor legale in vigoare. Regulamentul intern de organizare si funcționare al SC TIMCO SA conține reglementări cu privire la confidențialitatea datelor cu caracter personal care sunt prelucrate in cadrul instituției. Personalul SC TIMCO SA este instruit in ceea ce privește securitatea si confidențialitatea datelor cu caracter personale care sunt prelucrate. Accesul la bazele de date este permis doar persoanelor autorizate in acest sens.

 1. NEWSLETTERE

10.1.  In cazul în care vă exprimați acordul pentru primirea de newslettere de la Furnizor, acestea vor fi transmise fie direct de către Furnizor, fie prin intermediul partenerilor specializați și agreați de Furnizor. Astfel, sunt asigurate confidențialitatea și securitatea informațiilor.

10.2.  Aveți dreptul de a renunța la primirea newslettere-lor de la Furnizor, folosind link-ul special din cadrul acestora sau trimițând o solicitare la office@arsenalpark.ro.

 1. Altele

11.1.  În cazul în care Condițiile Generale devin, în totalitate sau parțial, nule, restul prevederilor contractuale își păstrează valabilitatea.

draft – Varianta actualizata – ianuarie 2018