TITLUL PROIECTULUI:

Creșterea calității serviciilor turistice in cadrul Arsenal Park prin crearea unei infrastructuri de agrement specifice

 

  • Număr de referinţă: 20502
  • Data publicării anunţului: 14.02.2014
  • Programul: Regio – Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 5 “Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului”, Domeniul Major de Intervenţie 5.2 “Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale şi creşterea calităţii serviciilor turistice.”
  • Autoritatea de Management: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice
  • Organismul Intermediar: Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest
  • Alte informaţii: S.C TIMCO S.A., cu sediul în localitatea Timişoara, str. Circumvalatiunii, nr. 8/10, punct de lucru in localitatea Orastie, strada Codrului, nr.25, anunță începerea implementării proiectului “ Creșterea calității serviciilor turistice in cadrul Arsenal Park prin crearea unei infrastructuri de agrement specifice” la data de 25.12.2013, proiect co-finanţat prin Regio – Programul Operaţional Regional 2007-2013, în baza contractului de finanţare încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.
  • Valoarea totală a proiectului este de 27.642.394,85 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 12.076.423,39 lei.
Note:
Detalii suplimentare puteţi obţine de la:
Nume persoană contact: Chirvase Mirela
Funcţie: Manager de proiect
Tel/Fax: 0256 447 740 / 0256 226 637, e-mail: timco@bega.ro
1. Achizitii dotări
Secțiunea III: Formulare
2. Achizitii lucrări obiective 3-9
3. Achiziții lucrări obiective 1-2
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.