Sport Arena

Sport Arena, împreună cu funcț­iunile ei anexe, este amplasată în proximitatea Centrului SPA, cu acces din drumul existent în interiorul Arsenal Park. Fiind localizată în apropierea Centrului SPA, are aceleași caracteristici arhitecturale, adică suprafeț­e mari vitrate pentru iluminatul natural și pentru o relaț­ie vizuală bună cu peisajul înconjurător.

Deși prezintă două obiective distincte, cu funcț­ionalităț­i separate, datorită apropierii între Centrul SPA și Sport Arena, aceste obiective sunt realizate ca un ansamblu comun de clădiri. Astfel se pot folosi în comun anumite dotări cum ar fi zona de acces, holul de intrare, recep­ția, birouri personal, depozitări, grupuri sanitare.

Suprafața sălii de sport Sport Arena Arsenal este de 1075 mp și are o capacitate maximă de 70 de persoane. Este destinată sporturilor colective și individuale.